Hledáme schopné IT odborníky

Motivační dopis

Jak správně napsat motivační dopis a proč

Motivační, či jinak řečeno průvodní dopis slouží především vyjádření Vašeho zájmu o konkrétní otevřenou pozici a společnost, která ji nabízí. Zároveň ho můžete využít jako příležitost oslovit potenciálního zaměstnavatele „napřímo“ na rozdíl od relativně neosobního životopisu. Motivační/průvodní dopis není vyžadován u všech typů pozic, ale jeho zasláním rozhodně nic nepokazíte, ba naopak u většiny firem tím můžete získat „body navíc“.

Je zapotřebí si uvědomit, že motivační dopis je stále formální korespondence a tudíž byste se měli vyvarovat hovorových a slangových výrazů. Zároveň má i svou formu, kterou je vhodné alespoň rámcově dodržet. Motivační dopis je i Vaší vizitkou, resp. odráží Vaši schopnost sebeprezentace a formální komunikace.

Následně si v bodech rozebereme, jak by motivační dopis měl vypadat:

  • Hlavička adresáta a datum: Nezapomeňte v levém horním rohu uvést datum, kdy jste motivační dopis zaslali a adresáta (většinou jméno personalisty, který je uveden v inzerci), včetně jeho pozice a jména a adresy společnosti, ve které pracuje.

Příklad:

V Praze, dne 1. Června 2011

Pan Jindřich Vrzal

Recruitment Manager

Gong, spol. s r.o.

V háji 347/5

Praha 4, 140 00

  • Oslovení: „Vážený pane/paní Vrzale“ Nedoporučujeme začínat motivační dopis obraty „dobrý den“, „pěkný den přeji“, nebo „Vážená společnosti“. Pokud nevíte jméno člověka, kterému se Váš životopis a motivační dopis dostane do ruky, můžete použít obrat „všem zainteresovaným“.
  • Úvod:  Nejprve jednoznačně identifikujte pozici, o kterou se ucházíte (některé firmy používají kromě slovního názvu pozice i kód – v tom případě uveďte i ten) a zmiňte, kde jste se o této příležitosti dozvěděli.

Příklad: „rád bych se zúčastnil výběrového řízení na pozici Projektový manažer – síťová infrastruktura, kterou jsem zaregistroval na Vašich stránkách v sekci pracovních příležitostí“

  • Vysvětlení Vašeho zájmu: Krátce shrňte proč je pro Vás právě tato pozice a konkrétní společnost zajímavá. Doporučujeme se zde skutečně zamyslet a nekopírovat fráze, které jsou na webu k dispozici. Jednak si tak připravíte odpověď na stejnou otázku na případné osobní schůzce, ale zároveň si i sami sobě ujasníte, zda je tato pozice a společnost pro Vás opravdu ta pravá.
  • Zdůvodnění toho, proč si myslíte, že jste na pozici ten pravý: Zaměřte se nyní nad požadavky společnosti uvedené v popisu pozice a doložte ty, které dle Vašeho názoru splňujete.  Můžete tak učinit odkazy na konkrétní pasáže v životopisu, nebo stručným objasněním přímo v motivačním dopise (pokud stejné údaje nemáte v životopise již uvedeny).
  • Závěr: Na závěr se sluší poděkovat za čas, který Vašemu motivačnímu dopisu a CV věnovali a zmínit, že případné dotazy rádi zodpovíte na osobní schůzce.
  • Podpis: Byť to zní jako jasná věc, je důležité na tuto „drobnost“ nezapomenout a uvést i Vaši aktuální adresu a kontaktní údaje (minimálně mobilní číslo a e-mail).

Snažte se motivační dopis příliš „nenafukovat“, ideální rozsah je půl stránky A4, maximálně pak jedna A4. Vyvarujte se bezobsažných frází a zveličování Vašich znalostí a zkušeností (stejně jako u životopisu).

Naši vybraní klienti