Hledáme schopné IT odborníky

Příprava na pohovor

Jak se připravit na pohovor

Když už překonáte „nulté“ kolo výběrového řízení, kterým je posouzení Vašeho životopisu a případně i motivačního dopisu a obdržíte pozvánku na osobní setkání, kde můžete prezentovat své znalosti a zkušenosti, byla by škoda podcenit přípravu. Mohou nastat dvě situace:

1)      Jste pozváni na osobní schůzku v personální agentuře.

2)      Jste pozváni na schůzku přímo do společnosti, ve které byste pracovali.

Tyto situace jsou ve své podstatě celkem podobné, ale přeci jen existují drobné rozdíly.

1)   Schůzku v personální agentuře můžete brát jako takovou “generální zkoušku“ na pohovor u společnosti, o kterou se zajímáte. Zde si ještě můžete dovolit menší „zaškobrtnutí“, nebo faux pas. Pokud narazíte na dobrého konzultanta, tak Vás na ně upozorní a poučí, abyste je na „ostré“ schůzce již neudělali. V každém případě však doporučujeme schůzku v agentuře nepodceňovat a přistoupit k ní ve vší vážnosti, jelikož konzultant bude svého klienta (společnost, o kterou máte zájem) informovat o tom, jak schůzka probíhala a jaký z Vás získal dojem.

Přidanou hodnotou personální agentury by měla být alespoň obecná (v ideálním případě důkladná) znalost prostředí a atmosféry ve společnosti, do které zašle Váš životopis, povědomí o procesu výběrového řízení v té které firmě a zároveň poskytnutí tipů a doporučení jak se na schůzku připravit, obléci (výběr oblečení může být klíčový) a jaké očekávat otázky a obecně jednání na schůzce.

Můžete tak získat informace, které byste si jinak museli vyhledat sami a některé byste ani nezískali, pokud neznáte někoho, kdo ve firmě pracuje, či pracoval.

2)   Pokud jste reagovali na pozici ve firmě přímo bez účasti personální agentury a neznáte nikoho, kdo v této firmě pracuje, nebo pracoval, tak je nutné se smířit s tím, že veškeré potřebné informace si budete muset zjistit sami a například u volby oblečení vsadit na svou intuici. Před osobní schůzkou je vždy vhodné si zjistit následující informace:

    • Historii firmy a její zaměření – většina personalistů se zajímá, co o firmě víte. Čím více budete schopni prezentovat, tím lépe pro Vás. Obecně platí přímá úměrnost – čím vyšší a důležitější pozice, tím větší znalosti se od Vás očekávají. Ale i když se ucházíte o méně významný post, tak Vám na pohovoru demonstrované znalosti o firmě rozhodně neuškodí.
    • Alespoň obecné informace o člověku, se kterým se setkáte. I když neznáte nikoho, kdo by Vám tyto informace sdělil, tak se něco dá zjistit např. na profesních sítích (LinkedIn, Xing), případně z průběhu telefonického rozhovoru, který někdy předchází osobní schůzce.
    • Prostředí a atmosféra ve firmě. Zkuste oslovit své známé, zda neznají někoho, kdo v dané firmě pracuje, či pracoval a požádat je, zda by Vás případně nepropojili. Informace tzv. „z první ruky“ jsou k nezaplacení a určitě se vyplatí věnovat hledání Váš čas. Pokud i přesto nikoho neseženete, budete si muset vystačit s oficiálními informacemi z webových stránek firmy, nebo z „nezávislých“ článků v tisku, nebo na internetu.
    • Pro Vaši osobní potřebu si můžete zjistit informace o finanční situaci firmy a jejím vlastnictví v obchodním rejstříku. Může to předejít případným omylům, v extrémním případě i podvodům.

Co dál…

Nyní už tedy máte alespoň hrubou představu o firmě, do které jdete na schůzku a měli byste být schopni o firmě mluvit alespoň pár minut, případně zodpovědět otázky typu:
Slyšel jste již o naší firmě?“, „Jaký máte na naši firmu názor?“, či „Čím je pro Vás naše firma zajímavá?

Pokud si nejste jisti, jaký druh oblečení zvolit, tak se můžete obrátit přímo na člověka, se kterým se ve firmě máte setkat a slušnou formou se zeptat.
Např.: „Můžete mi prosím přiblížit, jaký se ve Vaší společnosti dodržuje styl oblékání? Rád(a) bych se vyvaroval(a) případného faux pas.

Stejně tak se můžete zkusit zeptat i na přibližný obsah schůzky (případně i na čas, který si na ni máte vyhradit), abyste se mohli na setkání důkladně připravit. Ale zde doporučujeme spíše opatrnost, aby Váš dotaz nebyl špatně pochopen. Záleží, na koho konkrétně narazíte. Někteří personalisté už v pozvánce na schůzku sdělují obecný obsah schůzky a někteří ho úzkostlivě tají.

V prvním kole však většinou můžete očekávat spíše jen úvodní schůzku s personalistou, na které se bude probírat Vaše povědomí o firmě, Vaše předchozí profesní zkušenosti a motivace pro výběr této konkrétní pozice a firmy. Pravděpodobně se i letmo dotknete Vašich platových představ a termínu případného nástupu.

Proto je vhodné si připravit (a třeba i nacvičit) stručné shrnutí Vaší dosavadní kariéry a zdůvodnění, proč jste si vybrali právě tuto pozici a společnost. Zároveň je příhodné ujasnit si své platové požadavky ve dvou rovinách – ideální plat a minimální plat, který by pro Vás ještě mohl zajímavý.

Pokud máte jakékoliv certifikáty, či potvrzení o absolvování školení, připravte si je a vezměte na schůzku s sebou. Stejně tak Vaše reference, ať už v psané, nebo elektronické podobě.

A na závěr…

Pokud jste si již zjistili vše potřebné a připravili si způsob Vaší prezentace, tak zbývá již jen závěrečná, zdánlivě banální rada – večer před schůzkou nekonzumujte ve větší míře alkohol, nebo jiné „podpůrné“ látky a raději si jděte dříve lehnout, abyste si důkladně odpočinuli a byli na setkání fyzicky i psychicky v perfektní kondici.

Naši vybraní klienti