Hledáme schopné IT odborníky

Životopis

Jak napsat atraktivní životopis a proč.

Mít správně a atraktivně napsaný životopis (latinský ekvivalent Curriculum Vitae a jeho oblíbená zkratka CV) je dnes potřebné v podstatě pro kohokoliv. Vyplývá to z velké konkurence na trhu práce, kdy na každou volnou pozici bývá více zájemců (v lepším případě v řádu jednotek, v horším případě v řádu desítek). Životopis je v naprosté většině případů to první, co člověk odpovědný za předvýběr kandidátů uvidí a na jeho základě se rozhoduje, zda Vás pozve, či nepozve na osobní schůzku, kde se již můžete prezentovat osobně. Tento fakt spousta lidí (i zkušených profesionálů ve svém oboru) podceňuje a zbytečně se tak připravují o další fázi výběrového řízení, ve které se již mohou dostat přímo do společnosti na osobní jednání, které je dle našeho názoru klíčové jak pro Vás, jakožto uchazeče (poznáte prostředí firmy, získáte tolik důležitý první dojem ze společnosti), tak pro firmu samotnou.

V následujícím článku se proto snažíme poradit, jak by měl vypadat životopis, který Vás bude kvalitně reprezentovat v úvodní fázi výběrového řízení a čeho se při sestavování životopisu rozhodně vyvarovat.

  • Začínáme

V prvé řadě si rozmyslete, zda se chcete prezentovat na každou pro Vás zajímavou pozici samostatně (tzn. upravit Vaše CV na každou pozici dle konkrétních požadavků každé firmy, do které Váš životopis zasíláte), nebo chcete vytvořit univerzální životopis, který zašlete vždy ve stejné podobě. Obě možnosti mají své klady i zápory, ale obecně doporučujeme nejdříve vytvořit zmíněné „univerzální CV“, které můžete následně upravit v případě pozice, o kterou máte prioritní zájem. Avšak při upravování životopisu tak, aby Vaše zkušenosti odpovídaly požadavkům společnosti, mějte na paměti, abyste vždy uváděli pravdivé údaje.

Úpravou životopisu pro potřeby konkrétní pozice rozhodně není myšlena fabulace, ale spíše zdůraznění Vašich zkušeností, které jste například do univerzálního CV nenapsali, neboť nebyly z Vašeho pohledu až tak podstatné.

  • Osnova „univerzálního“ CV

Nejprve bychom si měli ujasnit, zda chceme mít životopis, který se bude líbit nám osobně, nebo raději životopis, který bude pro většinu personalistů (ať už v personální agentuře, nebo v konkrétní firmě) dobře čitelný a jasný. Pokud máte zájem především o získání pozvánky na osobní schůzku, tak skutečně doporučujeme spíše druhou variantu. Samozřejmě nevylučujeme, že u určitých specifických pozic na trhu může být podstatnější neotřelá forma (design), než přehlednost, ale v naprosté většině případů doporučujeme čistý a přehledný formát CV s následující formou:

 

I.          Osobní a kontaktní údaje

Jméno, Příjmení, Datum narození, národnost, aktuální bydliště, e-mail, mobilní telefon.

Jako bonus můžete uvést: odkaz na Vaše webové stránky, odkaz na Váš profil na LinkedIn, XING, či jiné profesní síti.

Pozn.: Uvádět odkaz na Váš profil na Facebooku spíše nedoporučujeme, vzhledem k ryze soukromému charakteru této služby a možnostem jejího zneužití.

 

II.         Dosažené vzdělání

Zde doporučujeme uvést pouze Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, jelikož pro zaměstnavatele většinou není podstatné, na jakou základní školu jste docházeli. U VŠ doporučujeme  blíže rozepsat Vaše zaměření v rámci magisterského (inženýrského) studia a uvést téma Vaší diplomové práce, obzvlášť pokud je relevantní k pozici o kterou se ucházíte.

Přehledný formát (příklad)

2002 – 2007

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta podnikohospodářská, Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67, Praha 3

Obor:  Podniková ekonomika a management (Ing.)

Diplomová práce: Facility management, veřejné zakázky a ekologie

Pokud VŠ stále studujete, doporučujeme to v CV jasně uvést zároveň s předpokládaným termínem ukončení studia.

III.        Doplňkové vzdělání, školení, certifikace

Zde můžete uvést jakékoliv další vzdělávání, které jste získali v průběhu studií, nebo profesní kariéry. Typicky sem patří např. studium na jazykové škole, studijní pobyty v zahraničí (třeba i v rámci studia na VŠ, kterou jste již uvedli výše), školení absolvované v rámci dosavadní kariéry a získané certifikace. Formát se snažte udržet stejný jako u předchozí položky, tedy: časové rozmezí studia, zaměření školení/kurzu a jméno instituce, u které jste školení/kurz získali.

IV.        Pracovní zkušenosti

Zde uveďte Vaše dosavadní pracovní zkušenosti. Doporučujeme řadit od současnosti do minulosti, jelikož většinu personalistů zajímá prioritně Vaše poslední zaměstnání. V ideálním případě by měly Vaše pracovní zkušenosti na sebe plynule navazovat. Pokud máte v životopise časovou „mezeru“, tak se připravte na to, že se Vás personalista určitě bude ptát, co jste v té době dělali.

Přehledný formát (příklad)

2007 – současnost    

Společnost XY, spol. s r.o.

Pozice: Podpora uživatelů (aplikace a periférie)

Náplň práce: V rámci oddělení podpory uživatelů jsem se věnoval především správě a údržbě uživatelských aplikací (MS Office, interní systém na správu pohledávek XXXX, atp.) a údržbě počítačových periférií (tiskárny typu xxxx, scannery typu yyyy, CRT a LCD, atp.)

V.         Jazykové znalosti

Zde uveďte své jazykové znalosti včetně mateřského jazyka. Existuje mnoho různě podrobných škál popisujících úroveň zvládnutí cizího jazyka, nicméně v rámci EU se začíná doporučovat hodnocení dle CEFR (Common European Framework of Reference for languages– společný evropský rámec pro jazyky). Pro lepší představu o této škále a systému hodnocení se podívejte na tento ODKAZ.

Podstatné je, že je vhodné při uvádění znalosti jazyka rozlišit tři roviny, a to:

Čtení, psaní, poslech/mluvení

Doporučujeme tedy se vyvarovat sebehodnocení ve tvaru:

Angličtina: středně pokročilý/pokročilý atp.

Tento způsob sebehodnocení může být silně zavádějící, a proto je podle našeho názoru vhodnější rozepsat úroveň znalosti jazyka do této podoby (příklad):

Angličtina                                                 (dle CEFR)

Čtení                                                         B2

Psaní                                                         B1

Poslech/Mluvení                                        B1

Pokud nemáte certifikát, potvrzující úroveň znalosti, uveďte Vaše sebehodnocení dle Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí podle stupnice uvedené v odkazu výše.

VI.        Počítačové znalosti

Zde uveďte operační systémy, aplikace a technologie, se kterými jste se již setkali a věříte, že jste s nimi schopni bez problémů pracovat. Pokud nejste IT specialista, tak doporučujeme uvádět úroveň znalostí „uživatel“, nebo „pokročilý uživatel“, eventuelně můžete uvést i jak dlouho již danou aplikaci, technologii či OS používáte.

 VII.       Řidičský průkaz

Zde nejspíše není nutné položku příliš rozepisovat, pouze doporučujeme uvést vždy všechny skupiny ŘP, které máte a zároveň počet najetých kilometrů.

VIII.      Osobní vlastnosti a zájmy

Zde můžete shrnout Vaše osobní povahové rysy a pracovní zvyklosti.  Snažte se vyhnout tzv. „klišé“ typu: pracovitost, flexibilita, loajalita a raději se o sobě trochu rozepište. Zkuste se zeptat Vašich současných kolegů, nebo spolužáků, jak by Vás popsali a do CV můžete zapsat povahové rysy třeba v následující podobě:

„Dle mínění současných kolegů jsem společenský člověk se smyslem pro humor, na kterého je možné se spolehnout jak v pracovním kolektivu, tak v soukromém životě. Osobně se považuji za člověka, který má rád nové výzvy a příležitosti k dalšímu profesnímu a osobnímu rozvoji.“

Tento úsek Vašeho životopisu berte jako část, kde můžete trochu vybočit z formality a učinit tak Váš profil více „lidským“. Někteří personalisté už ani tuto část CV příliš nečtou, jelikož je až příliš často velice podobný. Zkuste je přesvědčit, že nejste jen další z mnoha, ale někdo, kdo si dal trochu práce a zamyslel se nad tím, jak ho vnímají ostatní a nejen on sám.

Naši vybraní klienti